Byl upraven projekt parku Na Špici

18.05.2012 11:24

Blíže zde: Změny v projektu parku Na Špici

 

Další informace - na webu města:

https://parknaspici.pardubice.eu/jak-bude-park-vypadat.html

Rubrika na našich stránkách:

PARK NA ŠPICI