Parku hrozí devastace

18.03.2012 10:25

     Magistrát nařídil vykácet asi 160 převážně mladých zdravých stromů a všechny keře pod 40 m2. Práce provádí firma D.I.S., která vyhrála soutěž na realizaci projektu Revitalizace Tyršových sadů. De facto tak začala revitalizace podle projektu firmy New Visit.

    Město neuvěřitelně hazarduje. Zatím totiž nezískalo dotaci 60 milionů Kč od EU. Pokud dotaci nezíská, k realizaci tak drahého projektu (83 mil.) zřejmě nedojde. Park bude na dlouhou dobu zdevastovaný.

    Dotace z EU na tento projekt je ohrožena. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže prověřuje výběrové řízení na projekt i na jeho realizaci. Město se dopustilo řady pochybení a nestandardních postupů. Například nedodrželo pravidla Aarhuské úmluvy, kterou ČR ratifikovala, čímž se stala součástí našeho právního řádu. To je sice u nás běžné, ale v Evropské unii nikoli.

    Podle platného ustanovení se smí v parku kácet nejdříve 10 dní před zahájením stavebních prací – a ty rozhodně zahájené nebudou. Cílem této podmínky je, aby nedošlo ke zbytečnému kácení v případě, že by se projekt nerealizoval.

    Město dosud nemá povolení pro kácení 200 velkých stromů. Protože od dubna do října se v parku nesmí kácet kvůli výskytu chráněných živočichů, mohou být tyto stromy pokácené nejdříve na podzim.

    Jediný rozumný postup je vyčkat na povolení a nejprve získat dotaci. Město má dost času, práce mohou začít do konce letošního roku a dotaci lze vyčerpat až do konce roku 2013.

    Neuváženým vykácením takového množství stomů a keřů může dojít ke značnému snížení estetické a ekologické hodnoty parku, ale také hodnoty funkční. Může stoupnout již tak vysoká hladina spodní vody. Včera se na trávníku vytvořilo "jezero" - nikoli z deště, ale právě ze spodní vody.

    Vedení města ani úředníci nenesou právní či trestní dpovědnost za případné zničení parku, nanejvýš jim "hrozí", že příště nebudou zvoleni. Je tedy na nás, občanech města, abychom devastaci našeho parku zabránili. Máme na to plné právo a dá se říci, že je to i naše povinnost. Nenechme vykácet zdravé stromy a keře!

Žádáme vedení města, aby tato akce byla ihned zastavena.
Kontakty na magistrát:
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/kontakty.html