Podporujeme tyto kandidáty do zastupitelstva města

06.10.2014 15:48

Ing. Jan Linhart

za sdružení Patrioti Pardubic


Vážený pane inženýre, milý Honzo!

Za dobu posledních tří let, kdy se náš spolek potkával v rámci ekologických aktivit s Tebou a sdružením Zelená pro Pardubicko, jsme poznali, že jsi člověk, který dokáže věnovat téměř veškerý svůj volný čas a většinu své energie věcem veřejným a především problémům ochrany přírody v Pardubicích a okolí, a to i tehdy, kdy z toho zjevně nemá sebemenší osobní prospěch a je terčem kritiky a útoků ze strany politiků. Velmi si tě za to vážíme. Oceňujeme to velké množství práce, které jsi v posledních letech vykonal při snaze zabránit zbytečnému kácení v Tyršových sadech i jinde ve městě, ale i třeba při boji proti spalovně v Rybitví.

Býval jsi politikem a politikem chceš opět být a kandiduješ. Myslíme si, že by bylo dobře, aby ses do zastupitelstva dostal. Domníváme se, že vzhledem ke své zkušenosti z občanských iniciativ víš, že k dobrému zastupiteli patří mimo poctivost a neúplatnost i schopnost naslouchat hlasům občanů - nepolitiků a komunikovat s nimi otevřeně i tehdy, když mají jiný názor. Věříme, že by ses podle toho choval i jako zvolený zastupitel.

Proto ti touto cestou chceme veřejně vyjádřit podporu ve volbách.

členové o. s. Chráníme stromy


Ing. Miroslav Rubeš, CSc.

za hnutí ANO 2011


Vážený pane inženýre!

V minulém volebním období jsme Vás poznali jako zastupitele, který naslouchá hlasu veřejnosti, je ochoten vyslechnout názor občanských iniciativ a vítá jej. Byl jste jediným zastupitelem, o kterém jsme věděli, že nejen prostuduje podklady, které mu zašleme, ale dokonce za ně poděkuje a ocení je. Byl jste jediný zastupitel, který s námi pravidelně komunikoval, a to i tehdy, když s námi nesouhlasil. Vždy jsme věděli, kdy našim názorům vyslovíte podporu a kdy ji vyslovit nechcete nebo nemůžete. Byl jste pro nás otevřený a čitelný politik. A dokonce jste se spontánně našich aktivit a nás osobně zastával při jednáních, kdy jsme byli terčem nevybíravé kritiky jiných zastupitelů, aniž bychom Vás o to žádali a aniž bychom my sami Vám mohli nějak pomoci.

Chceme Vám poděkovat před volbami, ve kterých znovu kandidujete a podpořit Vás ve Vaší snaze stát se znovu pardubickým zastupitelem. Jsme přesvědčeni, že správa věcí veřejných v Pardubicích se nemůže zlepšit, pokud v zastupitelstvu nebude víc tak otevřených politiků, jako jste Vy.

členové o. s. Chráníme stromy


Ing. Zdeňka Plecháčková

za Stranu zelených


Vážená paní inženýrko!

rádi bychom touto cestou vyslovili podporu Vaší kandidatuře do zastupitelstva města Pardubic. Velmi oceňujeme to, s jakým zápalem, odvahou ale i profesionalitou jste v nedávné době bojovala proti problematickému projektu Přednádraží. V době, kdy představitelé města prosazovali variantu, která by poškodila životní prostředí dané lokality a zničila cenný kus zeleně, upozorňovala jste na chyby v tomto návrhu a prosazovala jeho změnu.

Vaše aktivita byla nepochybně jedním z důležitých faktorů toho, že vedení města nakonec přiznalo závady v tomto projektu a ustoupilo od něj. A Vaše důslednost byla impulzem i pro náš spolek, abychom se o tento případ zajímali a snažili se dosáhnout jeho změny.

Domníváme se, že by bylo ku prospěchu města a jeho obyvatel, abyste se stala zastupitelkou, a budeme Vám proto nejen držet palce, ale dáme Vám rádi svůj hlas.

členové o. s. Chráníme stromy