Pravdy a nepravdy o Tyršových sadech

30.04.2012 20:54

    V posledním oficiálním stanovisku k Tyršovým sadům vedení města záměrně uvádí nepravdivá čísla a fakta.

    Máme v ruce doklad, že v březnu bylo v parku skáceno nikoli „197 stromů a keřů“, ale 160 stromů, 96 skupin keřů, 47 samostatných keřů, 13 živých plotů a mimo to porosty náletů. Tedy celkem nejméně 300 stromů a keřů, které nebyly náletové.

    Opakovaně vedení radnice nepravdivě tvrdí, že kácené stromy jsou nemocné. Podle inventarizace bylo ze 160 stromů nemocných pouze 15. A vedení radnice také neříká pravdu, když tvrdí, že ustoupilo o třetinu z původního záměru kácení. Radnice dosud nijak nezměnila svoji žádost o povolení skácet dalších 212 stromů a dalších 1600 m2 keřů.*

    Protestujeme nyní už nejen proti dalšímu nešetrnému kácení v parku, ale především proti tomu, že nám naši lokální politici o projektu obnovy Tyršových sadů opakovaně a vědomě lžou. A protestujeme proti tomu, že se těmito nepravdami snaží prosadit záměr, který je nejen nešetrný k přírodě a k pardubické historii, ale považujeme jej také za neúměrně drahý. Nejde jen o cenu 90 miliónů, ale i o vysokou částku za provoz – přes 4 milióny korun ročně.

    M. Seiner a J. Linhart - Občanská sdružení Chráníme stromy a Zelená pro Pardubicko

23. 4. 2012

 

Tato krátká verze vyšla v květnovém čísle Radničního zpravodaje. Delší text redakce zveřejnit odmítla - přečíst si ho můžete zde:

Odpověď na článek ve Zpravodaji  (17. 4.)

 

* přesněji 2400 m2