Prohlášení o. s. Chráníme stromy

20.02.2013 15:47

Původně jsme neměli v úmyslu pokračovat v mediální polemice s pardubickou radnicí, nicméně některé poslední výroky politiků a především nespravedlivé osobní útoky na ing. Jiřího Svobodu, který se zabývá problémem Tyršových sadů z nás nejdéle, nás nutí reagovat na nepravdy, které z úst politiků zazněly.

1.

Ohrazujeme se proti tvrzení, že se s námi radnice na nové podobě parku domluvila. Všichni zastupitelé dostali od nás před posledním jednáním zastupitelstva materiál, ve kterém jsme shrnuli svoje konkrétní výhrady k nové podobě projektu a ze kterého jasně vyplývá, že naše kritika projektu, a to nejen jeho ekologických aspektů, ale například i zbytečné nákladnosti, trvá.

2.

To, že park i po dalších dvou letech chátrá, není způsobeno našimi názory a protesty, ale tím, že projekt byl špatně připraven. Neúplné nebo dokonce včas nepodané žádosti o kácení, odstoupení dodavatele v den zahájení stavby, dodnes nepřidělená dotace, o které politici již před rokem mluvili jako o hotové věci. Tím vším se dostal projekt do velkého časového tlaku z pohledu čerpání evropských peněz, což jej reálně ohrožuje. Bohužel politici, místo aby přiznali otevřeně tyto chyby, útočí nevybíravě na občany, kteří na závady a rizika upozorňují a nastavují jim zrcadlo.

3.

Pan náměstek Brendl uvedl, že již nyní stojí v Tyršových sadech téměř sedm desítek stromů, které mohou kdykoliv spadnout a tím ohrozit zdraví a život lidí… V podobném duchu se vyjádřila i paní primátorka.

Důrazně upozorňujeme paní primátorku jako představitelku města, že k zásahu proti bezprostřednímu ohrožení zdraví rizikovými stromy není třeba žádné povolení (§8 Zákona o ochraně přírody a krajiny) a město má tedy nejen právo, ale také povinnost zasáhnout a učinit potřebná opatření. Žádáme proto politiky, aby přestali podobnými výroky v médiích děsit občany a aby, pokud nebezpečí opravdu hrozí, dali neprodleně pokyn k nezbytným zásahům.

Nebo jsou snad tyto výroky jen účelovým strašením občanů a vydíráním úředníků ve snaze získat podporu veřejnosti pro velmi problematický a sporný projekt?

 

Za občanské sdružení Chráníme stromy

Lucia Kliegerová, Jiřina Lojdová, Miroslav Seiner, Jaroslav Svoboda