Prohlášení občanských sdružení

09.03.2012 17:20

    Magistrát města Pardubic se v nejbližších dnech chystá provést tzv. pěstební opatření v Tyršových sadech. Co je to pěstební opatření? Podle definice se tak označuje "zásah za účelem ovlivnění růstových a jakostních vlastností stromů a porostů, při kterém se z porostu odstraňují všechny tvarově a druhově méněcenné stromy".

    Občanská sdružení Chráníme stromy a Zelená pro Pardubicko s provedením pěstebních zásahů v dlouhodobě neudržovaném parku souhlasí, ovšem v tomto případě se domnívají, že skutečným záměrem je využití "pěstebního zásahu" ke kácení podlimitních dřevin, a to i zdravých, v rámci projektu Revitalizace Tyršových sadů.

    Podle slov pracovníka magistrátu z 9. 3. 2012 tento "pěstební zásah" skutečně počítá s odstraněním všech podlimitních stromů i keřů. Takový zásah již nelze nazývat "pěstebním". De facto tak začíná revitalizace parku dle projektu New Visit s.r.o., přestože dosud neskončilo správní řízení na povolení kácení.

    Nesouhlasíme s kácením podlimitních stromů a keřů či keřových skupin v Tyršových sadech do doby, než bude ukončeno správní řízení na povolení kácení nadlimitních stromů a keřových skupin. Jsme si vědomi rizika, a velmi důrazně na toto riziko upozorňujeme i vedení města Pardubice, že v případě nepřidělení finančních prostředků z evropských fondů nebo pozastavení projektu kontrolními orgány bude vegetace v Tyršových sadech takovým neuváženým až zbrklým kácením poznamenána na dlouhá léta. Jsme si vědomi toho, že na pokácení těchto podlimitních dřevin město nepotřebuje žádná povolení. Důrazně však žádáme vedení města, aby od svých úmyslů upustilo a odložilo plánované kácení dřevin (tedy nadlimitních i podlimitních) na podzimní období vegetačního klidu.

 

    o. s. Chráníme stromy       

    o. s. Zelená pro Pardubicko