Prohlášení občanských sdružení

07.06.2012 16:00

    Občanská sdružení, angažující se v problému obnovy Tyršových sadů, přijala se značným znepokojením zprávu o tom, že bylo zrušeno mimořádné zastupitelstvo, které mělo projednat další postup v revitalizaci parku a především kontrolní zprávy a právní rozbory, které si sami zastupitelé vyžádali. Nad celým projektem přibývá stále více nezodpovězených otázek a místo toho, aby byly otevřeně projednány, je veřejnost oslovována bezobsažnými, propagačními placenými inzeráty v novinách.

    Pro jednání zastupitelstva jsme připravili kompromisní návrh, který by zajistil rozumnou revitalizaci parku a odstranil nadbytečnou betonovou promenádu, nákladný parkový nábytek, zbytečné žulové schodiště a rybníky pod hradbami, které zpochybnili i historici. Navíc by taková revitalizace stála jen kolem 30 milionů korun.

    Každým dnem odkladu se přitom zkracuje doba pro racionální řešení celého problému. Požadujeme, aby vedení město dalo veřejnosti jasnou záruku, že před novým projednáním projektu na půdě zastupitelstva nebudou podniknuty další nevratné kroky, především nebudou zahájeny stavební práce.

    o. s. Chráníme stromy

    o. s. Zelená pro Pardubicko