Náhrdelník Chrudimky - nový projekt

25.09.2013 15:20

Město Pardubice má zpracovaný projekt revitalizace nábřeží Chrudimky. Projekt je k nahlédnutí na Odboru hlavního architekta ve Štrossově ul. (po předchozí domluvě). Projektovou dokumentaci pro zahájení územního řízení zpracoval Architektonický ateliér A91 v Hradci Králové.

Náhrdelník Chrudimky - studie