Radnice chystá revitalizaci nábřeží Chrudimky

01.11.2012 15:24

Město připravuje revitalizaci nábřeží Chrudimky. Studii s názvem "Náhrdelník Chrudimky" zpracoval odbor hlavního architekta. Jedná se o úpravu a soubor prvků kolem obou břehů Chrudimky a Matičního jezera (revitalizace zeleně, drobná architektura, umělecká díla, oprava a doplnění cest, mobiliáře a osvětlení). Například u Maťáku se počítá s opalovací terasou.

Z komuniké rady města:

"Cílem projektu je revitalizovat nábřeží Chrudimky od soutoku s Labem po park Vinice a vytvořit tak reprezentativní městské nábřeží. Město by rádo do lokality navrátilo veřejný život a vtáhlo řeku do organismu města."

Projekt je připravován tak, aby mohl být realizován v rámci IPRM v letech 2013 až 2014. Předpokládaná cena je 25 milionů Kč, z toho 85 % bude hrazeno z evropských dotací. Zastupitelé vzali studii na vědomí, a tím schválili, že může pokročit do fáze vypracování projektové dokumentace.

K odbahnění Matičního jezera v rámci této akce nedojde.

Návrh si lze prohlédnout na panelech v přízemí radnice na Pernštýnském náměstí (za schody napravo).