Radnice: stromy náletové nebyly

10.05.2012 17:50

Z dnešní oficiální odpovědi radnice vyplývá, že ze skácených 166 stromů bylo nejvýše 5 náletových. Pan Brendl přitom opakovaně tvrdil, že se kácí náletové stromy. Rovněž vykopané skupiny keřů (96 ks) a solitérní keře (47 ks) nebyly náletové.

Na otázku, z čeho plyne, že by vykácené dřeviny "musely být odstraněné v každém případě", jak radnice opakovaně uváděla, jsme dostali odpověď - proto, "že město hodlá park revitalizovat na základě tohoto projektu".

Město tím přiznává, že 15. 3. de facto začala realizace projektu - bez ohlášení, bez povolení ke kácení dalších stromů a bez přidělení dotace, skrytá za "pravidelnou údržbu zeleně".

Na webu města se nadále nepravdivě uvádí, že "v naprosté většině se jednalo o náletové či nemocné dřeviny, které by musely být odstraněny v každém případě."