Aktuální harmonogram: Rekonstrukce parku za 5 měsíců

22.02.2014 17:57

     Podle aktuálního harmonogramu by rekonstrukce Tyršových sadů měla být zahájena do 1. dubna a ukončena do 31. srpna 2014. Podle Regionální rady Severovýchod je rekonstrukce parku za 5 měsíců nereálná, termín bude prodloužen po uzavření smlouvy s vítězným uchazečem.

     Město nyní čeká na rozhodnutí antimonopolního úřadu a podle výsledku buď uzavře smlouvu s vítěznou firmou, nebo vypíše nové výběrové řízení.

     Pro čerpání dotací na IPRM (integrovaný plán rozvoje města) stále platí, že 95 % celkové částky musí být vyčerpáno do 30. června 2014.

     Prodloužení termínu realizace jednotlivých projektů je možné až do června 2015.

    

minulý článek (14. 2. 2014)

Doba stavby Tyršových sadů se "zkrátila" na polovinu


7. 4. 2014

Regionální rada Severovýchod dne 3. 3. 2014 prodloužila termín čerpání dotací do konce roku. Nově stanovila, že 99 % částky má být vyčerpáno do 31. 12. 2014.