Revitalizace parku Na Špici

08.01.2012 17:31

Město připravuje revitalizaci parku Na Špici. Podle sdělení magistrátu jsou cíle projektu následující:

    1. Maximálně využít dotaci Evropské unie.

    2. Vybudování lávky přes Chrudimku u soutoku s Labem – napojení parku na centrum města.

    3. Rekonstrukce cest, vybudování osvětlení, zahradně-architektonické úpravy (předpokládá se provedení dendrologického průzkumu).

    4. Napříč celým územím, jako ústřední motiv parku, budou řešeny prostory a prvky hřišť pro všechny věkové kategorie – park bude „hřištěm“ celoměstského významu.

    5. Oživení této části města za účelem rekreace obyvatel všech věkových kategorií. Vytvoření veřejného prostoru s osobitým, nezaměnitelným charakterem vycházejícím z genia loci soutoku řek. Předpokládá se možnost vstupu soukromých investorů (objekty občanské vybavenosti).

    6. Ve vhodném místě bude umístěn zookoutek.

 

Uspořádání bude respektovat rozdělení parku do tří zón:

    Západní část u soutoku bude společenskou zónou přímo vázanou na dopravní napojení a pěší lávku. Město zde uvažuje o umístění nové loděnice (v rozsahu stávající loděnice), prostoru pro open air akce, promenády po nábřeží Chrudimky. Projektant prověří možnost umístění dominanty na samotné špici parku – místě soutoku řek.

    Střední část parku bude klidovou zónou s vysokým podílem zeleně a vodní plochou. Navrženo bude technické opatření vedoucí ke zvýšení kvality vody Čičáku a prvky drobné architektury umožňující rekreační využití tohoto vodního prvku.

    Východní část parku bude zónou sportovně rekreační. Stávající sportoviště budou zrekonstruována, doplněna a vybavena odpovídajícím zázemím (objekt občerstvení integrující sociální zařízení, …) a dětským hřištěm.

 

Veřejná prezentace se uskuteční 1. února v 16 hodin v Historiském sále radnice na Pernštýnském náměstí.

Projektovou dokumentaci zpracoval Atelier M1 architekti, s. r. o., Praha.

Poznámka: Dětské hřiště nebude ve východní části, ale mezi Čičákem a Labem, na místě stávající zeleně. Objekt s občerstvením aj. má stát těstě u břehu jezírka.