Revitalizace slepého ramene Labe

25.09.2013 16:55

     Povodí Labe plánuje revitalizovat a zprůtočnit slepé ramene Labe v Polabinách. Ve východní části bude ponecháno 60 m stávajícího mrtvého ramene (voda bude za tímto úsekem přiváděna potrubím z nadjezí Labe).

     Za tímto účelem žádá Povodí Labe povolení skácet asi 240 stromů v blízkosti slepého ramene v úseku od zdymadla k ul. Lonkova. Uvádí pěstební, zdravotní a bezpečnostní důvody a také rozšíření vodního koryta.

    Občanské sdružení Chráníme stromy se přihlásilo do správního řízení o povolení ke kácení.


Povodí Labe chce revitalizovat slepé rameno Labe (ekolist.cz)

Slepé rameno Labe zkrásní (ČTK)

mapa


Články v Pardubickém deníku

srpen 2007

Odborníci navrhli zkultivovat slepé rameno Labe 

Přírodovědci navrhují slepé rameno Labe zbavit nánosu

únor 2014

Slepé rameno Labe dostane novou tvář

V Pardubicích se plánuje odbahnění slepého ramene Labe