Řízení o povolení ke kácení je přerušené

01.06.2013 16:22

Řízení o povolení ke kácení v Tyršových sadech bylo přerušeno do doby, než magistrát dodá potřebné znalecké posudky. Ty musí předložit na základě rozhodnutí krajského úřadu ze srpna 2012. Město posudky neobjednalo včas, proto jeden z nich není ani po 9 měsících hotový.

Posudek má odpovědět na otázky, jaký vliv má jednorázové vykácení velkého počtu dřevin na vysokou hladinu spodní vody, a dále, jaký vliv bude mít vysoká hladina spodní vody na uchycení nové výsadby.

Po úpravě projektu koncem minulého roku se počet kácených stromů snížil ze 400 na 260 (z toho 160 již bylo vykáceno na jaře 2012). Řízením je v současné době pověřen městský úřad v Přelouči.

 

Jak probíhal proces povolení ke kácení

únor 2011 – město požádalo o povolení ke kácení 220 nadlimitních stromů, většinou bez náležitého odůvodnění; povolení bylo vydané druhý den

srpen 2011 – občanské sdružení se obrátilo na Českou inspekci životního prostředí

září 2011 – inspekce zjistila v povolení závažné právní nedostatky

Inspekce životního prostředí pozastavila kácení

říjen 2011 – odbor životního prostředí magistrátu povolení zrušil

prosinec 2011 – podle znaleckého posudku AOPK je velká část stromů zdravá a perspektivní

Znalecký posudek AOPK

leden 2012 – zastupitelé před hlasováním o projektu dostali seznam 220 stromů s uvedenými důvody ke kácení, přičemž ani u jednoho nebylo uvedeno kladné hodnocení AOPK, zastupitelé tedy hlasovali na základně nepravdivých informací

duben 2012 – odbor správních agend magistrátu vydal nové povolení ke kácení

Nové povolení ke kácení

květen 2012 – občanská sdružení se proti rozhodnutí odvolala

srpen 2012 – krajský úřad povolení ke kácení zrušil

Krajský úřad zrušil povolení ke kácení

prosinec 2012 – město zúžilo žádost na 96 stromů


Doplněno

duben 2013 - krajský úřad pověřil dalším řízením městský úřad v Přelouči

říjen 2013 - úřad v Přelouči konstatuje, že má všechny podklady k rozhodnutí, včetně znaleckých posudků

prosinec 2013 - město požádalo o přerušení řízení vzhledem k nutnosti upravit znalecký posudek

březen 2014 - město předložilo nový znalecký posudek

duben 2014 - úřad v Přelouči rozhodl o povolení ke kácení 69 stromů, občanská sdružení se odvolala ke krajskému úřadu, např. z důvodu nedostatečné náhrady odstraňovaných keřů

srpen 2014 - krajský úřad potvrdil rozhodnutí úřadu v Přelouči