Rozhodnutí o aleji z Bohdanče do Neratova

14.02.2014 15:05

     Krajský úřad povolil v aleji z Bohdanče do Neratova skácet 26 stromů, tedy necelou třetinu z požadovaného počtu (88 ks). Přesněji řečeno, jedná se o výjimku pro chráněné druhy živočichů. Řízení o povolení ke kácení pokračuje.

     S ohledem na výskyt zvláště chráněných druhů v aleji (hohol severní, kavka obecná, žluva hajní, lejsek šedý, několik druhů netopýrů a hmyzu) může kácení proběhnout v období od 15. září do 15. listopadu. Před kácením musí být zkontrolovány dutiny stromů tak, aby chránění živočichové mohli být přemístěni. V blízkém okolí má být vyvěšeno 15 ptačích budek jako náhrada za dutiny skácených stromů (i pro jiné druhy). Další opatření se týkají stromů, u kterých bude proveden řez.

     Podle odůvodnění je jedním z klíčových faktorů k zajištění stability populací nejen výše uvedených druhů  dostatek vhodných dutin nezbytných pro úspěšné vyhnízdění.

     U netopýrů jsou ohrožujícími faktory úbytek potravních stanovišť (např. nahrazování smíšených lesů jehličnatými, vysoušení mokřadů), dále vyrušování v lokalitách výskytu (v létě i v zimě) a ničení úkrytů (kácení doupných stromů, přestavby půdních prostor, nevhodné zabezpečení podzemních prostor).