Seznam cenných dřevin, které byly zničené

24.03.2012 17:42

Při „údržbě zeleně“ v Tyršových sadech (15. - 23. 3.) byly zničené tyto cenné dřeviny:                 

Mahonie: Mahonia x media, Mahonia aquifolium var atropurpurea

Břestovec: Celtis laevigata

Jilm: Ulmus hollandica, Ulmus laevis, Ulmus sibirica

Vrba: Salix daphnoides, Salix elaegnofolia angustifolia

Křídlatec: Pteris trifoliata

Jeřáb: Sorbus torminalis

Střemcha: Prunus serotina

Mišpule: Mespilus germanica

Řešetlák: Rhamnus cathartica

Morušovník: Morus nigra

Šácholan: několikaletá výsadba

Magnólie: Magnolia salicifolia, Magnolia sp. /officinalis ?/

Dub: Quercus robur var. Concordia, Quercus rubra

Šeřík: Syringa vulgaris – barevné variety, Syringa chinensis

Bříza: Betula utilita – jediný exemplář, Betula papyrifera

Javor: Acer saccharinum, Acer tataricum, Acer campestre – pestrolistá varieta, jediný exemplář

Pieris: Pieris japonica

Zerav: Thuja plicata, Thuja occidentalis – variety

Jalovec: Juniperus recurva, Juniperus occidentalis, Juniperus chinensis

Cypřišek: Cupressocyparis leylandii, Chamaecyparis pisifera, Chamaecyparis obtusa, Chamaecyparis lawsoniana, Chamaecyparis nootkensis

Jedle: Abies nordmaniana, Abies grandis

Tis červený – menší keře z původní úplné sbírky kultivarů, sbírka je tím zlikvidována

 

Stromy a keře, označené pro likvidaci:

Tis červený: Taxus baccata, v několika varietách – větší keře

Jedlovec kanadský: Tsuga canadensis

Tisovec dvouřadý: Taxodium distichum

Borovice černá: Pinus nigra

Borovice vejmutovka: Pinus strobus – jediný exemplář

Kleč: Pinus mugo

Smrk pichlavý: Picea pungens – ve varietách

Smrk ztepilý: Picea abies var. Viminalis a další

Chvojka klášterská: Juniperus sabina – ve velké, kompaktní ploše

 

Poznámka: Seznam vyhotovil odborník na jaře 2010 a 2011.