Přednádraží - Silnice za lihovarem se stavět nebude

30.05.2013 18:37

    Ještě před pár měsíci považoval magistrát plánovanou silnici za lihovarem za "dopravně přínosnou stavbu". Nedávno tento názor přehodnotil s tím, že silnice je "špatná a zbytečná".

    Silnice měla vést od křižovatky U Marka, kolem autobusového nádraží, nedaleko mateřské školy, kolem hřiště ZŠ, a u skateparku se měla napojit na ulici Kpt. Bartoše. Počítalo se s tím, že silnice bude následně prodloužena mezi obchodními domy Obi a Albert a napojena na silnici I. třídy. Z "odlehčovací" komunikace 3. třídy by se tak rázem stala prodloužená rychlodráha, byť údajně jen pro osobní vozidla.

    Někteří odborníci na dopravu upozorňovali již před dvěma lety, že silnice je nevhodná a zbytečná. Proti stavbě vznikla petice, kterou podepsalo několik set obyvatel. Podle občanského sdružení Město na kole "nová komunikace za lihovarem ničí klidovou zónu v blízkosti obytných domů, vytváří bariérový efekt a vlivem dopravní indukce přivede do místa ještě více dopravy."

     Ředitelství silnic a dálnic napojení na silnici I. třídy nepovolilo. To může být jeden z důvodů, proč se od stavby upustilo a ani připravovaný územní plán s touto silnicí již nepočítá.

     Silnice za lihovarem byla součástí projektu "přednádraží". Zastupitelé v květnu schválili, že celý projekt bude přepracován. Blíže zde:

Pardubice mění plány  (idnes.cz, 13. 5.)