Stromy nejsou stromy, lavičky nejsou lavičky

27.09.2012 15:32
Připomeňme si některé výroky našich radních.

 

leden 2011

    Jeden ze zastupitelů vyjádřil znepokojení nad revitalizací Tyršových sadů. Řekl, že má být vykáceno 200 vzrostlých stromů a dalších 200 dospělých stromů, které nemusí být o mnoho menší, a kromě toho mají být vykácené skoro všechny keře.

    Náměstek primátorky František Brendl odpověděl, že tyto obavy vyplývají z neznalosti projektu. "V nové výsadbě bude neméně stromů, než bude odstraněno, zhruba asi 200, a budou samozřejmě dosázeny i keře".

    Skutečnost: Projekt počítá se skácením 415 stromů a výsadbou 197 stromů, s odstraněním keřového patra (7.440 m2) a s výsadbou pouze 340 m2 keřů, a to ještě ne přímo v Tyršových sadech.

 

únor 2011

    František Brendl: „Já předpokládám, že se nebudou kácet stromy, které jsou zdravé a ničemu nepřekážejí."

    Skutečnost: V březnu 2012 bylo skáceno kolem 150 zdravých stromů.

 

srpen 2011

    František Brendl: "Chceme-li mít takový park, že uvidíme z jednoho konce až na druhý, tak tam ty stromy nemohou zůstat v takovém počtu, jako jsou dnes.“

 

září 2011

    Někteří z účastníků demonstrace zavítali na zasedání zastupitelstva s transparentem "Nekácejte zdravé stromy v Tyrších". Přivítala je primátorka města.

    Štěpánka Fraňková: "Podle mých informací nemá být skáceno 415 stromů, ale pouze asi 237, protože pokud se bavíme o stromech, tak je tam přesně ten požadavek, jaký má být objem kmene."

 

 

říjen 2011

    Primátorka obhajuje vysokou cenu za realizaci díla.


Nakonec to vypadalo, že utratíme 70 milionů jen za vykácení 400 stromů. Přitom park se má celkově vylepšit a hlavně odvodnit. Jen to bude stát desítky milionů a navíc té odvodňovací struze stojí v cestě 86 stromů. Takto to lidem musíme vysvětlovat, strom po stromu," řekla Fraňková.

Zdroj: https://pardubice.idnes.cz/pardubicka-radnice-prepracuje-projekt-tyrsovych-sadu-chce-reakce-lidi-1es-/pardubice-zpravy.aspx?c=A111006_1663161_pardubice-zpravy_meb

    Štěpánka Fraňková: "Nakonec to vypadalo, že utratíme 70 milionů jen za vykácení 400 stromů. Přitom park se má celkově vylepšit a hlavně odvodnit. Jen to bude stát desítky milionů a navíc té odvodňovací struze stojí v cestě 86 stromů."    

    Skutečnost: Projekt počítá na drenáž a odvodnění parku s částkou 1,7 milionu Kč.

 

březen 2012

    V parku se chystá kácení.    

    František Brendl: "Je to normální zásah, který má park zbavit náletových dřevin. Jde často jen o nálety a o poničené a jinak nehodnotné stromy a keře. Celkem by mělo zmizet 197 kusů dřevin."

    Skutečnost: Celkem zmizelo 320 kusů inventarizovaných dřevin. Kolem 150 stromů bylo zdravých. Byly vykopané skoro všechny živé ploty. Podle znaleckého posudku bylo zdravých 80 % keřů.

 

duben 2012

    František Brendl: Pakliže projekt bude přepracován, jako že bude, tak bychom měli vykácet pouze stromy z pěstebních důvodů a provozně nebezpečné stromy ... Budou to desítky, blížící se ke stovce."

    Skutečnost: Město žádá o skácení 210 stromů, povolení dostalo 147 stromů. Projekt byl upraven jen účelově pro získání dotace. Ve zprávě pro zastupitele (červen 2012) se uvádí: "Jakmile nabude rozhodnutí o povolení ke kácení právní moci, bude v revitalizaci pokračováno plně v souladu s prováděcím projektem."

 

Špatně jsme komunikovali, napravíme to...

říjen 2011

    Občané předali primátorce již druhou petici.

    Štěpánka Fraňková na zasedání zastupitelstva řekla, že projekt revitalizace Tyršových sadů nebyl v minulosti nikdy představen zastupitelstvu ani veřejnosti a byl prezentován v hotovém stavu teprve začátkem roku 2011. A dodala: „Při oznamování záměru opravit park jsme špatně komunikovali s lidmi, to je nutné si přiznat. Debata musí začít znovu a od nuly a musíme ji vést mnohem lépe."

    Skutečnost: Nula.

    

leden 2012

    Štěpánka Fraňková: "Já jsem i přiznala chybu - a nemůžu ani říct, že bych se třeba za tu chybu styděla - že ta komunikace z naší strany byla velmi špatná".

 

duben 2012

    Štěpánka Fraňková, František Brendl: "Bylo vykáceno celkem 197 stromů a keřů, přičemž v naprosté většině se jednalo o náletové či  nemocné dřeviny, které by musely být odstraněné v každém případě. Pouhých přibližně 10 % stromů a keřů z celkového počtu bylo odstraněno z pěstebních důvodů s výhledem na realizaci projektu na obnovu sadů."

    Skutečnost: Bylo vykáceno 166 stromů, 96 skupin keřů, 47 solitérních keřů, 13 živých plotů - a kromě toho náletové dřeviny. Přímo v Tyršových sadech byla vykácena téměř čtvrtina stromů. Kácení probíhalo přesně podle projektu. 10 % se týká jen těch dřevin, které přímo překážely stavebním objektům, novým cestám apod.

 

květen 2012

    Zastupitelé jednají o 50 lavičkách v parku. Cena jedné lavičky je 57.350 Kč bez DPH, cena jedné lavičky s osvětlením 64.377 Kč bez DPH. 

    František Brendl: "Ta lavička není lavička, ale architektonický objekt na sezení." Štěpánka Fraňková: "Já tomu říkám odpočinková mola. Nejsou to lavičky, nejsou."

    V dokumentech kanceláře primátorky se odpočinková mola oficiálně nazývají lavičkami.

   

František Brendl, náměstek primátorky zodpovědný za revitalizaci Tyršových sadů, člen sdružení Pardubáci

MUDr. Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic, Sdružení pro Pardubice

 

Odkazy:

Kvůli obnově parku může padnout až 200 stromů  (25. 1. 2011)

Tyršáky na rozcestí. Týdeník Sedmička 28. 2. 2011.

Spory o kácení v Pardubicích se vyostřují, odpůrci míří na radnici  (8. 8. 2011)

Pardubická radnice přepracuje projekt Tyršových sadů  (6. 10. 2011)

Město vykácí v pardubických Tyršových sadech náletovou zeleň  (12. 3. 2012)

Pořad "Ve středu týdne"  (ČRo 28. 3. 2012)

Dopis od primátorky a náměstka Brendla  (PDF)

komentář k dopisu zde: https://www.tyrsaky.cz/news/nenechme-se-obelhat/ 

Zvukové záznamy z jednání zastupitelstva