Vyjádření k předloženým úpravám projektu

13.12.2012 16:22

Na jednu stranu jsme rádi, že se nyní ukazuje, že mnoho z těch stromů, které měly být káceny, zachránit jde, ale musíme se ptát, proč se podobný kompromis nezačal hledat před rokem a půl, když občané proti původnímu záměru začali protestovat. Projektant předložil dílčí změny některých prvků projektu, ale základní koncepce řešení s výraznou redukcí keřů a s mnoha nákladnými prvky se nezměnila. A s tím se opravdu jen velmi obtížně smiřujeme.

Navíc se nemůžeme zbavit podezření, že primárním důvodem těch posledních změn je spíše snaha snížit cenu projektu tak, aby se vešla do dříve schválených nákladů. V této souvislosti je nepochopitelné, že zastupitelé netrvali v úterý při schvalování změn projektu na tom, aby radní a projektant předložili novou cenu upraveného projektu. Mimo jiné tak zastupitelé ignorují názor tisíců lidí, kteří v petici neprotestovali jen proti zbytečnému kácení, ale i proti vysoké ceně.

Miroslav Seiner, o.s. Chráníme stromy

 

Hlavním problémem projektu navíc v tuto chvíli není spor o jednotlivé stromy, ale plošně zrušené povolení ke kácení. Krajský úřad potvrdil náš názor, že není dostatečně prokázáno, jaký vliv by měl celý tento záměr na hladinu spodní vody v parku - a tím i na stávající vegetaci a na novou výsadbu. Tuto věc mají nyní již měsíce v rukou znalci, což je důkazem toho, že na ni není snadná odpověď. A bez tohoto povolení by stavba určitě neměla začít.

Jan Linhart, o. s. Zelená pro Pardubicko