Tiskové prohlášení o. s. Chráníme stromy

17.03.2012 07:00

    Občanské sdružení Chráníme stromy vyjadřuje rozčarování nad postupem magistrátu Města Pardubic ve věci probíhajícího kácení podlimitních dřevin v Tyršových sadech.

    Pouhé tři dny před začátkem kácení vydalo město tiskovou zprávu oznamující “pěstební zásah” v rámci “pravidelné údržby”. Okamžitě jsme pojali podezření, že se nejedná o pravidelnou údržbu, ale o začátek projektu Revitalizace Tyršových sadů.

    Ta ale zatím nemůže oficiálně začít, mj. proto, že není vydáno povolení ke kácení a není přidělena dotace. Požádali jsme tedy okamžitě o vyjádření ke skutečnému rozsahu a důvodu kácení, dosud jsme ale nedostali oficiální odpověď, i když je magistrát povinen zaslat ji bez zbytečného odkladu.

    Až po započetí kácení bylo sdělovacím prostředkům 15. 3. sděleno, že se “může jednat o první etapu revitalizace”, přičemž stromy by prý byly káceny stejně i v rámci pravidelné údržby. Jsou  káceny všechny “podlimitní” stromy a  keře dle projektu, jedná se cca o 160 - 190 ks stromů a všechny keře s plochou do 40 m2. Označení kácení takového rozsahu za pravidelnou údržbu je absurdní, po několika takových zásazích by v parku nezbyl ani strom. Mezi prvními, shodou okolností, padly stromy, které by bránily vybetonování 10-12 m široké promenády napříč parkem.

    Toto zastírané zahájení  realizace projektu považujeme za potenciálně protiprávní, nedůstojné a hazardní.  Domníváme se, že kácením může docházet k porušení územního rozhodnutí, které požaduje, aby odstranění dřevin nastalo nejdříve 10 dnů před začátkem stavebních prací, což nebude splněno. Pokud se projekt nebude realizovat, například v důsledku nepřidělení dotace, bude mnoho mladých a zdravých stromů vykáceno zbytečně.

    Jsou  pochybnosti o legitimnosti výběrového řízení i o tom, zda se zadavatel chová v tomto projektu jako dobrý hospodář. Potřebu drahé revitalizace na jednu stranu odůvodňuje dlouhodobým nedostatkem prostředků na údržbu, projekt je ale navržen tak, že náklady vzrostou více než trojnásobně na více než 4 miliony korun ročně.

    Na nešetrné zásahy do životního prostředí i nehospodárnost  jsme opakovaně zastupitele upozorňovali v době schvalování projektu. Veřejné zakázky na projekt i na realizaci Tyršových sadů jsou nyní předmětem šetření ÚOHS. Pokud by bylo shledáno závažné porušení zákona, mohlo by to mít za následek nepřidělení dotace a nerealizaci projektu. Předčasným započetím kácení se toto riziko ještě může zvýšit. Stromy pak padnou úplně zbytečně.

    Bez odezvy zůstala naše žádost městu, aby s kácením posečkalo, než se legálnost a opodstatněnost kácení vyjasní. Zastírání kácení za pěstební zásah s poukazováním na to, že ke kácení podlimitních stromů není potřeba povolení, považujeme za nedůstojné pohrdání názorem více než pěti tisíc občanů, kteří podepsáním petice požadovali zdravé stromy v parku ponechat.

 

Poznámka:

Jako "podlimitní" se označují dřeviny, které nepotřebují povolení ke kácení. Jde o stromy, které mají ve výšce 130 cm obvod kmene do 80 cm (tedy průměr až 25,5 cm), dále keře a jejich skupiny do plochy 40 m2.