V Pardubicích letos překročen limit polétavého prachu 45x

31.12.2011 16:26

Uvádí to Český hydrometeorologický ústav. Maximálně povolený počet překročení je přitom 35 za rok a Evropská unie plánuje podstatné zpřísnění.

Pro polétavý prach je stanoven limit 50 μg/m3, v Pardubicích bylo letos naměřeno až 137 μg/m3. Měření se provádí na Dukle a lze předpokládat, že v centru města budou hodnoty ještě vyšší.

Na částice prachu se vážou různé chemické látky, včetně toxických a karcinogenních (oxidy síry a dusíku, benzo[a]pyren a další polycyklické aromatické uhlovodíky, arzen, kadmium, nikl, olovo aj.).

Vyšší koncentrace prachu má negativní vliv na zdraví lidí. Prachové částice se usazují v dýchacích cestách, poškozují plicní a kardiovaskulární systém. Mohou způsobovat chronickou bronchitidu a chronické plicní nemoci. Dlouhodobé působení snižuje délku dožití. Karcinogenní látky mohou vyvolat rakovinu plic.

V době překročení limitů dochází ke zhoršení zdravotního stavu lidí, kteří trpí chronickými nemocemi plic nebo kardiovaskulárního systému. Například v listopadu stoupl počet pacientů plicní ambulance v pardubické nemocnici o třetinu.

Ke snížení polétavého prachu v ovzduší významně přispívají stromy. Rozhodující je celková plocha listů, proto jsou významné zejména vzrostlé stromy s velkou korunou, v zimním období pak jehličnany.

Za posledních 15 let se počet takových stromů v Pardubicích významně snížil. V současné době se nadále připravuje kácení čtyř set stromů v Tyršových sadech.

Odkazy:

Stav ovzduší (ČHMÚ)

Látky znečišťující ovzduší (Arnika)

Polétavý prach - neviditelná hrozba

Polétavý prach nám zkracuje život