Většina laviček bude bez opěradel, zastupitelům to nevadí

20.06.2013 17:00

     Podle původního projektu mělo být v Tyršových sadech 50 nových laviček s opěradly - tak s tím byla seznámena veřejnost i zastupitelé. Po poslední úpravě projektu zůstalo jen 17 laviček s opěradlem (přímo v Tyršových sadech 12), ostatní mají být bez opěradel.

     Zastupitelé (natož veřejnost) nebyli o této změně informováni, a to ani na prezentaci úprav projektu v prosinci 2012. Naopak, v materiálu, který jim byl předložen, se mylně píše, že v parku bude "o 17 laviček s opěradlem více". Zastupitele jsme na tyto skutečnosti upozornili, ale na naše sdělení nikdo z nich nereagoval.

     Lhostejné je to také vedení města i pracovní skupině, která má revitalizaci parku na starosti. Město přitom v žádosti o dotaci starostlivě píše o seniorech, kteří park rádi vyhledávají. Dnes je v parku asi 100 ks laviček s opěradly.

     Navržené lavičky - nebo spíš lavice - jsou dlouhé 4 m, z tropického dřeva garapa, sedák je tvořen 16 lamelami, mezi nimiž jsou mezery. Tyto lavice mají být rozmístěné kolem mlatových cest v parku. Také na promenádě budou některé lavice s opěradly, ale ty jsou většinou podélně šikmé, patrně na ležení.

     Příčinou snížení počtu opěradel je nejspíš fakt, že prkna ze dřeva garapa s potřebným rozměrem se nedodávají. U laviček, kde opěradlo zůstalo, se konstrukce opěradla změnila na několik tenčích lamel.

     Snížení ceny důvodem zřejmě není, protože cena opěráku činí jen 2.500 Kč, což je ve srovnání s cenou lavičky skoro zanedbatelné. Devět laviček má být i nadále s osvětlením.

     V nabídkách firem, které se zúčastnily výběrového řízení v roce 2011, se cena jedné lavičky pohybovala od 35.000 Kč do 57.000 Kč bez DPH. V rozpočtu, který město předložilo zastupitelům letos v lednu, je cena za lavičku 15.500 Kč. To je podle znaleckého posudku přibližně cena jen za samotné dřevo; cena laviček je tedy podhodnocená. Ani změna konstrukce z nerezové oceli na pozinkovanou nemohla snížit cenu o více než polovinu.

    

Dřívější článek

Lavičky v parku - posudek

 

Odkazy

Fakta o lavičkách (v původní verzi projektu)

Podobná lavička "woody" v katalogu na str. 88 - 89:

https://www.mmcite.com/user_uploads/pdf/mmcite/CZ/02mmcite_parkove_lavicky.pdf