Vyjádření k některým projektům v MO Pardubice V

28.12.2012 16:20

    Byli jsme osloveni, abychom se krátce z pohledu občanského sdružení Chráníme stromy vyjádřili k některým projektům, které se připravují v rámci městského obvodu Pardubice V. O našem občanském sdružení vědí pardubičtí občané především v kontextu sporů ohledně rekonstrukce Tyršových sadů, kde se již téměř dva roky snažíme o to, aby přístup k obnově parku byl co nejcitlivější především z pohledu zeleně. Podobně se nám snad podařilo zabránit zbytečnému kácení v připravovaném projektu okolí pardubického nádraží. Ukázalo se, že k záchraně mnoha stromů postačují opravdu malé změny stavebních plánů.

    Projekty, které se v současnosti připravují v rámci městského obvodu Pardubice V, jsou ale ukázkou toho, že komunikace politiků s občanskými sdruženími nemusí být vždy jen ve znamení kontroverze.

    Městský obvod ve spolupráci s magistrátem připravuje rekonstrukci prostoru tzv. staré vojenské plovárny Pod Vinicí. Magistrát i městský obvod zde od počátku vyvolal jednání jak se zástupci občanů, tak se zástupci spolků a sportovních klubů, které daný prostor využívají. Umožňuje to tak hledat včas průnik často velmi protichůdných postojů a názorů. Názor našeho sdružení je zde možná překvapivě poměrně blízký představenému záměru. Velmi oceňujeme snahu tento prostor oživit a bezpečně zpřístupnit veřejnosti jako rekreační zónu a přitom maximálně zachovat romantiku této části města.

    Líbí se nám nápad využít krásnou pobřežní nivu řeky Chrudimky jako pěší a procházkovou trasu, která by propojila jižní část města s centrem. Navržený přístup k zeleni je zde velmi šetrný a je zde maximální snaha využít přirozenou obnovu dřevin. Radnice městského obvodu ústy pana starosty dokonce sama deklarovala, že nedopustí, aby se v prostoru skácel jediný zdravý strom, což velmi vítáme a doufáme, že se městu podaří najít rozumnou dohodu i se sportovními kluby, aby se tato cenná rekreační zóna nezměnila ve velké parkoviště. 

    Velmi jsme také ocenili možnost vyjádřit se již v přípravné fázi k plánům na rekonstrukci náměstí Dukelských hrdinů. Předložený návrh nás příjemně překvapil tím, že se nedotýká vzrostlých stromů po obvodu náměstí a naopak počítá v části rekonstruovaného náměstí s výsadbou stromů nových. Nesouhlasili jsme důrazně s návrhem, který se objevil, aby část velkých stromů ustoupila autobusové točně. Domníváme se, že takové řešení je nešetrné a zbytečné, a že je možné pro autobusy využít nedalekou točnu na konečné stanici trolejbusu č. 5. Ostatně takové řešení je dobré nejen kvůli stromům, ale i kvůli celkovému zklidnění tohoto prostoru pro obyvatele.

    I v této části města je ovšem jeden projekt, který považujeme za velmi kontroverzní. Tím je další rozšiřování komerční zóny v prostoru ulice S. K. Neumanna. Byli bychom rádi, aby se obyvatelé především Višňovky o tuto věc aktivněji zajímali. Chceme dosáhnout toho, aby další rozšiřování komerčních ploch v této části města bylo důkladně projednáno s občany, nejlépe formou tzv. posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA). Myslíme si, že tento prostor je příliš cenný na to, aby byl zastavován dalšími přízemními komerčními objekty, které přitáhnou pod okna obyvatel další dopravu a hluk. V tomto případě nám už nejde jen o „pouhé“ stromy, ale o to, aby soukromý investor myslel ve svých záměrech na životní prostředí obyvatel okolních domů a aby úřady rozhodovaly v podobných sporech podle zákona a nikoli pod tlakem developerů.

 

Jan Linhart, Miroslav Seiner, Jiří Svoboda

Občanské sdružení Chráníme stromy