Vznesli jsme podnět na nutnost označení stromů

28.12.2011 01:40

OSCHS_TS_111228_Vyjadreni.pdf (62,9 kB)