5+2 dny před volbami

05.10.2012 14:52
K článku náměstka primátorky Františka Brendla v týdeníku 5+2 dny

 

Bez evropských peněz to nepůjde

    Pan Brendl se nás opět snaží přesvědčit, že bez evropských peněz není možné park opravit. Píše, že na smysluplnou obnovu parku je potřeba nejméně 40 milionů. Ale dodává, že za tuto částku by šlo jen o pouhou konzervaci.

    Ve skutečnosti by tato částka pohodlně stačila na obnovu zeleně, cest, laviček, na odvodnění, opravu a vybudování schodiště i na osvětlení. V roce 1970 byl park obnoven za městské peníze k plné kráse a spokojenosti občanů, vznikla dokonce i naučná stezka.

    Projektant Tomáš Jiránek se v tiskovém prohlášení loni v říjnu vyjádřil podobně: "Bez evropských peněz, resp. bez předpokládané finanční částky, nelze uskutečnit revitalizaci Tyršových sadů." Toto nijak nepodložené prohlášení předložilo vedení města zastupitelům před hlasováním v lednu 2012.

 

Park je bez života

    To není jediné, v čem se pan náměstek s projektantem záhadně shoduje. Odkud vzal mantru, že stromy skácené na jaře byly náletové? Je tak nadepsán seznam 160 stromů, který vypracoval projektant.

    V lednu líčil radní Brendl zastupitelům park těmito slovy: Park je bez života, bez životní náplně, je rozpadajícím se pozůstatkem něčeho, co bylo dočasné, cesty jsou samoúčelné a postupně zanikají... Takřka stejnými slovy charakterizoval park projektant ve svém prohlášení. Podle projektanta je kácení 400 stromů lež, bude to jen polovina, podle pana Brendla to bude 200 stromů. Keře z parku nezmizí, píše projektant, a pan náměstek sděluje zastupitelům, že keře budou samozřejmě dosázené.

    Nabízí se otázka: Zastupuje pan náměstek společnost New Visit, nebo občany města?

 

Projekt se změní

    Projekt musí projít jistými změnami, říká Brendl. To říkalo vedení města před rokem. Do ledna, kdy byl projekt předložen zastupitelům, nedoznal sebemenší změny. Na jaře jsme opět slyšeli, že projekt bude přepracován. Byl přepracován do podoby, ve které jej nelze realizovat.

     Jakými změnami projde do třetice? Nebude se odstraňovat keřové patro nebo se keře dosadí? Nebudou se kácet jehličnany, které do tohoto místa údajně nepatří?

    Pan Brendl na jedné straně říká, že o výsadbě bude třeba jednat s architektem, a vzápětí hovoří o modifikovaném projektu, který by mohl být vysoutěžený v polovině příštího roku. Kdo tomu rozumí?

    

Stromy nakonec

    Pan Brendl říká, že se má vysadit 160 dubů a lip, které nás všechny přežijí. Vzhledem k nepříznivým hydrologickým podmínkám v parku to není vůbec jisté. Podle pana náměstka mohou připomínky občanů všechno zhatit. Kdyby pan náměstek slyšel připomínky odborné veřejnosti dřív, nemusel letos v létě krajský úřad opět zrušit povolení ke kácení.

    Příčinou potíží radnice je chybný postup, kdy žádost o povolení ke kácení byla zdůvodněna obecně rekonstrukcí parku, bez ohledu na stav jednotlivých stromů. Stromy jsou v parku vedlejší - to gró tvoří stavební práce, aspoň podle paní primátorky. Nakonec se ukáže, že stromy neukázněně rostou tam, kde projekt plánuje stavební úpravy.

   

Další park na obzoru

    Město se prý snaží vyvarovat stejných problémů při obnově parku Na Špici. Donedávna ale postupovalo obdobně. Také zde bylo v rámci "pravidelné údržby" vykáceno mnoho podlimitních stromů a keřů. Zastupitelé projekt schválili dřív, než byl představen veřejnosti. A s veřejností nebyl záměr projednán vůbec.

    Zatímco projekt Tyršových sadů zadalo ještě minulé osazenstvo radnice, park Na Špici je od začátku v rukách současného vedení města. To se nijak netají s tím, že prvořadým cílem revitalizace je vyčerpat 35 milionů z evropských dotací.

    Park na Špici musí obnovou projít taky, jinak přijdeme o další zelené území, říká pan náměstek, jako by hrozilo, že se stromy a keře odstěhují někam, kde se o zeleň starají lépe.

 

5+2 dny před volbami

    Pan Brendl se 5+2 dny před volbami snaží přesvědčit občany, že za všechno můžou odpůrci, kteří svým počínáním ohrožují samu existenci parku: Teď už se jedná o bytí a nebytí Tyršových sadů. Nebo jde spíš o bytí či nebytí pana náměstka ve funkci?

    Opět se to podobá slovům projektanta: Dnes jsme ve vážné situaci. Rok 2011 rozhodne o tom, jestli ten park bude realizován, nebo jestli bude ještě 20 let chátrat, jako doposud. Vypadá to, že park nelze obnovit jinak, než podle jednoho konkrétního projektu.

    Jedním z předvolebních závazků sdružení Pardubáci v roce 2010 bylo Chceme zrekonstruovat Tyršovy sady tak, aby byly zelené..., což v následujícím roce pan náměstek posunul na: Chceme park takový, že bude vidět z jednoho konce na druhý. To se mu také již částečně povedlo.

    Chtěl bych měnit věci směrem k tomu, jak já vnímám svět, říká pan Brendl a velkomyslně opomíjí názory tisíců občanů, kteří opakovaně vyjádřili se záměrem radnice nesouhlas. Zatím mu vděčíme především za to, že po březnové "údržbě" keře nerozkvetly, z parku zmizely stovky zdravých dřevin a v této podobě park zůstane ještě nejméně příští rok.