Zastupitelé budou jednat o parku 26. 6.

21.06.2012 10:10

    Na posledním zasedání zastupitelstva 15. 5. primátorka navrhla, aby se uskutečnilo mimořádné zasedání, na kterém zastupitelé rozhodnou o dalším postupu - zejména, zda stavební práce začnou v červnu, nebo až po přidělení dotace (září). Mimořádné zasedání svolané na 7. 6. však bylo zrušeno. 

    Na jednání 26. 6. je bod Tyršovy sady sice zařazen, ale zastupitelům nejsou předloženy žádné alternativy. V písemných podkladech se jim sděluje, že stavební práce začnou hned po podání žádosti o dotaci, tedy 1. července.

    Je tedy pouze na zastupitelích, s jakými návrhy přijdou. Mohou navrhnout, aby se se zahájením stavebních prací počkalo na přidělení dotace a na závěr šetření ÚOHS. Mohou zrušit plánovaný rybník na louce za Příhrádkem, ke kterému se velmi kriticky vyjádřili pardubičtí historikové. Ve smlouvě s firmou New Visit si město vyhradilo právo "upravit rozsah předmětu díla". Město tohoto práva zatím nevyužilo.

   Zastupitelé mohou požadovat vysvětlení, jak se bude řešit situace, když se park "rozvrtá" a město nakonec dotaci nedostane. 

   V současné době:

  • není vydané platné povolení ke kácení
  • ÚOHS prošetřuje veřejnou zakázku a v případě zjištěného pochybení nelze čerpat dotaci
  • občanská sdružení upozornila zastupitele, že projekt zřejmě nesplňuje některá kritéria
  • nebyl odborně zkoumán vliv rozsáhlého kácení na vysokou hladinu spodní vody, a následně na stromy i novou výsadbu

     

    Jednání zastupitelstva se koná v úterý 26. 6. od 14 hodin ve Společenském sále radnice. Jednání je veřejné, občané mohou ke kterémukoli bodu vystoupit (3 minuty).

    

Program zasedání:

https://www.pardubice.eu/urad/radnice/zastupitelstvo/terminy-a-jednani.html

Zasedání lze sledovat online na stránce

https://www.pardubice.eu/static/z-live.html