Chceme luxusní park? Hodní sousedé z EU nám ho zaplatí

17.05.2012 15:25

    Z jednání zastupitelů 15. 5. 2012

    Tyršovy sady původně nebyly na programu jednání. Teprve v diskusi navrhl zastupitel Snopek, aby realizace projektu byla zahájena až po přidělení dotace. Dále navrhl, aby byl projekt prověřen z hlediska přiměřenosti nákladů a kritérií pro přidělení dotace a aby byl vypracován posudek ohledně autorských práv.

    Při dalším jednání vyšlo najevo, že město chce zahájit stavební práce již koncem května nebo začátkem června. Přitom dosud ani nepožádalo o dotaci a o jejím přidělení bude rozhodovat regionální rada pravděpodobně v září.

    Náměstek Brendl uvedl, že posunutí zahájení prací by mohlo způsobit problémy s čerpáním dotace, protože ta musí být vyčerpaná do poloviny roku 2013. (Poznámka - není to tak, do poloviny roku 2013 musí být vyčerpáno 75 %). Stavba je plánovaná na 13 měsíců. Město se prý pouští do velkého rizika, ale ekonomický odbor je přesvědčen, že město dotaci získá.

 

Chceme luxusní park

    Vedoucí odboru majetku a investic ing. Čáň se zahájením prací nevidí žádný problém. Pokud se park "rozvrtá" a město dotaci nedostane, práce se prostě zastaví a veškeré smlouvy se vypoví. Park prý lze zrekonstruovat v nějaké minimální variantě za 20 až 30 milionů Kč

    Také podle pana Brendla se "park dá realizovat za mnohem méně peněz". Jde o to, zda chceme luxusní park, který odpovídá zámku, "když máme tu možnost, že naši hodní sousedé na to dají 85 %". Z městské pokladny by byl projekt těžko realizovatelný.

 

Mimořádné zasedání

    "Pokud bychom dotaci nedostali, a my práce začneme, z čeho to město bude financovat?" položila si otázku paní primátorka. Navrhla, aby se co nejdříve uskutečnilo mimořádné zasedání, kde zastupitelé rozhodnou o dalším postupu. "Pokud zvážíme, že projekt je nebezpečný, nemáme autorská práva, nemůže se měnit... Situace je velmi vážná, bude velmi obtížné hledat v rozpočtu, z čeho ten park revitalizovat."

 

Lavičky nejsou lavičky

    Představitelé města se také vyjádřili k 50 lavičkám za cca 60.000 Kč / kus.

    "Ta lavička není lavička, ale architektonický objekt na sezení", vyjádřil se pan Brendl. Také podle paní primátorky se nejedná o lavičky: "Já tomu říkám odpočinkové molo, nejsou to lavičky, nejsou."

    

Co zastupitelé odhlasovali

Zastupitelé schválili tyto dva návrhy:

  • vypracovat kontrolní zprávu, která prověří projekt revitalizace z hlediska přiměřenosti ekonomických nákladů a dalších závazných kritérií pro přidělení evropské dotace
  • vypracovat právní posudek pozice města ve vztahu k autorům projektu z hlediska možnosti ovlivňovat budoucí podobu parku

a neschválili (pro 15, proti 7, zdrželo se 12):

  • zahájit realizaci projektu až po přidělení dotace