Zastupitelé projekt odsouhlasili

24.01.2012 20:00

 

Zastupitelé 24. 1. těsnou většinou hlasů odsouhlasili revitalizaci parku podle projektu New Visit s.r.o.

Projekt počítá se skácením 400 stromů a s likvidací prakticky všech keřů.

Celkové náklady se odhadují na 83 milionů Kč.

Pro bylo celé vedení města v čele s primátorkou, zastupitelé za sdružení Pardubáci, Sdružení pro Pardubice (kromě p. Petráně), ODS a 4 členové ČSSD.

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů, pro bylo 22 zastupitelů ze 39.

Zastupitelé za TOP 09 předložili návrh na vypsání nové soutěže s jiným zadáním, návrh ale nebyl přijat.

 

Betonová promenáda má stát 18 milionů Kč, nové schodiště u pomníku z náměstí 10,5 milionu. Na veškerou zeleň jde pouze 11 % z celkové částky, na nové stromy jen 1,4 milionu. Podrobný rozpočet je zde:

podrobný rozpočet  (PDF)

 

Podívejte se na podklady a otázky, které zastupitelům předložila občanská sdružení:

Stanovisko občanských sdružení - podklady pro zastupitele

 

Co zastupitelé schválili:
  • koncepci revitalizace podle projektu New Visit a pokračování v přípravě akce
  • podání žádosti o dotaci
  • zrušení usnesení ze září o snížení ceny díla do 70 mil. Kč

 

Zastupitelé projekt schválili, přestože:
  • nejsou vyčísleny roční náklady na provoz a údržbu parku
  • jen zlomek z celkové sumy půjde na zeleň (11 %, stromy pouze 1,7 mil. Kč)
  • celkové náklady na projekt budou výrazně vyšší (do částky 83,5 mil. Kč nejsou započítané obě kavárny, takže nakonec nebudou v parku např. ani záchodky, které původní zadání požadovalo)
  • proti části projektu protestuje několik pardubických historiků
  • hodnota stromů určených ke kácení je větší než 55 milionů
  • přes odpor veřejnosti (druhou petici podepsalo 5.100 lidí)

 

Přečtěte si:

Co obsahuje "důvodová zpráva"

 

O průběhu jednání:

Jak zastupitelé jednali o parku - 1. část

Jak zastupitelé jednali o parku - 2. část