Změny v projektu

18.05.2012 10:52

    Na základě připomínek odborné veřejnosti, občanských sdružení i jednotlivých občanů došlo v projektu Revitalizace parku Na Špici k těmto úpravám:

  • západní část Čičáku bude ponechána bez zásahu (hnízdiště ptactva)
  • vodní hladina jezírka zůstane jako volná plocha
  • byla vypuštěna lávka přes jezírko, plovoucí molo, pikniková louka s grily
  • budou se pořádat jen komorní akce, aby nedocházelo k rušení obyvatel a ptactva
  • pavilon bude zčásti využit jako pozorovatelna ptáků
  • velké topoly budou ořezané a ponechané pro osídlení hmyzem

    S úpravami projektu byli 15. 5. seznámeni zastupitelé města.

    Probíhá územní řízení, kterého se účastní několik občanských sdružení (o. s. Čičák, Chráníme stromy, Zelená pro Pardubicko, Pardubice na kole, dvě další o. s.).

    Občanským sdružením byla přislíbena diskuse s dendrologem ohledně velkých stromů. Velké množství stromů (185 ks) a keřů, které nepotřebovaly povolení, bylo vykáceno již v lednu.

    Projekt nadále počítá s vybudováním dětského hřiště s atrakcemi (údajně největšího ve městě) mezi Čičákem a Labem, v místě, kde je v současné době trávník se stromy. Zelenou plochu mezi Čičákem a sportovišti (na západní straně od jezírka) má nahradit zpevněná plocha, ve které bude zasazeno několik stromů.

    Stránky města:

https://parknaspici.pardubice.eu/jak-bude-park-vypadat.html