Znalecký posudek Agentury ochrany přírody a krajiny

20.01.2012 18:09

Agentura ochrany přírody a krajiny vypracovala dva znalecké posudky ohledně Tyršových sadů – pro stromy a pro keře. Cílem bylo posoudit funkční a estetický význam stromů, zdravotní stav, provozní bezpečnost a perspektivu jednotlivých dřevin. Posudky objednal Úřad městského obvodu Pardubice I.

 

Stromy

Posudek se zabývá celkem 207 stromy, kterých se týká povolení ke kácení (tj. s obvodem nad 80 cm). Celkem je navrženo ke kácení 415 stromů.

Zdravotní stav – u naprosté většiny stromů je výborný nebo dobrý. Zhoršený zdravotní stav je u 16 ks, výrazně zhoršený u 13 ks a silně narušený u 11 ks. Pro hodnocení se používá stupnice: výborný (0), dobrý (1), zhoršený (2), výrazně zhoršený (3), silně narušený (4) a havarijní (5).

Provozní bezpečnost – znalec konstatuje nedostatečnou bezpečnost u 23 stromů, u dalších 7 navrhuje opatření ke zvýšení bezpečnosti. Provozní bezpečnost ostatních stromů je v pořádku.

Perspektiva – souhrn zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti. Jako perspektivní označuje znalec 89 stromů, sníženou perspektivu má 35 stromů, desetiletou perspektivu má 11 stromů a za neperspektivní je označeno 72 stromů.

Estetická a ekologická hodnota – v současné době plní tuto úlohu většina stromů. Celkem 77 ks ji neplní, jde téměř výhradně o stromy, které nejsou perspektivní. Některé skupiny stromů plní tuto funkci jako celek.

 

Keře

Posouzeny byly keře a skupiny keřů o rozloze větší než 40 m2, kterých se týká povolení ke kácení.

Posudek konstatuje, že většina keřů uspokojivě plní svoji estetickou a ekologickou hodnotu. Většina keřů je v dobré kondici, vhodně přispívají ke kompozici parku a jsou perspektivní.

Podle schváleného projektu by však z parku měly zmizet prakticky všechny keře. Podle tiskové zprávy architekta (říjen 2011) by měly zůstat podél Sukovy třídy a zahrádek domů při ulici Labská.

 

Posudky ke stažení

TS_posudek_AOPK_stromy.pdf (836,8 kB)

TS_posudek_AOPK_kere.pdf (278,5 kB)