Zpráva pro občany Pardubic

10.03.2012 20:41

    Magistrát města Pardubic hodlá v nejbližších dnech provést tzv. pěstební zásah v Tyršových sadech. Ve skutečnosti se ale jedná o zahájení plánované revitalizace podle kontroverzního projektu.

    Nyní bude skáceno asi 190 stromů a odstraněna velká část keřů. Další etapa, která dokončí zánik současného parku, na sebe nenechá dlouho čekat. Zásah provede stavební firma, vybraná pro realizaci celého projektu. Cenu 83 milionů zdůvodňuje magistrát jednoduše – nikdo levnější se nepřihlásil a slibovaná úprava projektu se nekonala.

    Současná situace je dokladem nevšímavosti vedení města ke stanovisku občanů, vyjádřenému 6000 podpisy pod peticemi, velkou účastí na protestních shromážděních a mnoha dalšími aktivitami.

    Ke kácení dochází přes veřejná prohlášení primátorky a náměstka Brendla, že je nutno celou věc řešit od začátku, protože byla zanedbána diskuze s občany. Z nich se také překvapivě dovídáme, že projekt byl v mnoha směrech upraven podle našich rozborů a stanovisek, ale žádnou významnější změnu jsme bohužel nezaznamenali.

    Občanská sdružení, která jsou účastníky správního řízení, nesouhlasí s kácením podlimitních stromů a odstraněním keřů či keřových skupin v Tyršových sadech do doby, než bude ukončeno správní řízení na povolení kácení nadlimitních stromů a keřových skupin.

    Upozorňujeme na velké riziko, že v případě nepřidělení finančních prostředků z evropských fondů nebo pozastavení projektu kontrolními orgány bude tímto neuváženým a zbrklým zásahem zeleň Tyršových sadů poškozena na dlouhá léta.

    Jsme si vědomi, že vedení města nepotřebuje pro tento čin žádné povolení – je to pouze otázka osobní zodpovědnosti a kulturní úrovně vedení města. Důrazně však žádáme magistrát, aby od svého úmyslu upustil a odložil plánované kácení dřevin na podzimní období vegetačního klidu.

    Prosíme všechny občany, aby spolu s námi důsledně kontrolovali hledisko výběru likvidovaných stromů a zejména upozorňovali na případy, kdy budou káceny stromy, které mají ve výšce 1,3 m větší obvod než 80 cm.

    Víme už dnes, že se bude kácet podle projektu New Visit a že to nemá co dělat s výchovným zásahem. Každé pochybení budeme spolu s vámi sledovat a reagovat na ně podáním podnětu příslušným kontrolním orgánům. Máme obavu, že máte posledních několik dnů na obdivování Tyršových sadů – potom vám zbudou jen vzpomínky.