Zpráva z radnice - informace ve Zpravodaji byly lživé

20.04.2012 17:06

Dopis, který jsme dostali z magistrátu, potvrzuje, že informace v Radničním zpravodaji byly nepravdivé.

Z odpovědi na žádost o informaci vyplývá, že:

  • bylo vykáceno 160 stromů, 96 skupin keřů, 47 solitérních keřů a 13 živých plotů (tedy nikoli 197 "stromů a keřů")
  •  v naprosté většině nešlo o náletové dřeviny
  •  seznam 70 stromů, o kterých bylo údajně již před měsícem s občanskými sdruženími dojednáno, že se nebudou kácet, se teprve vypracovává, a proto jej nelze poskytnout (bude zaslán dodatečně) !

 

V odpovědi se píše, že kácení nařídila pracovní skupina kolem náměstka Brendla.

Podívejte se na oficiální seznam skácených dřevin, který jsme dostali:

Oficiální seznam vykácených stromů a keřů

 

Otázky a odpovědi ve Zpravodaji vypracovali náměstek Brendl a primátorka Fraňková spolu s kolegy - uvádí to v dopisu, který jsme obdrželi začátkem dubna.

Dopis od primátorky a náměstka Brendla (PDF)