Občanské sdružení Chráníme stromy

Jsme nepolitický spolek - sdružení občanů s aktivním zájmem o problematiku ochrany přírody a kulturních hodnot. Našim hlavním cílem je prosazovat kvalitní přístup k městské zeleni. Působíme v Pardubicích a v Lázních Bohdaneč.

Sdružení bylo založeno na podzim roku 2011, původně s jediným cílem - aby spojilo občany, kteří se angažovali v boji proti kácení stromů v Tyršových sadech.

Postupně jsme ale naši činnost rozšířili a začali se systematicky zajímat i o další případy kácení, vstupujeme jako účastníci do správních řízení o kácení a snažíme se kontrolovat, aby tato řízení probíhala v souladu se zákonem a podle moderních zásad péče o zeleň a aby stromy a keře nemusely ustupovat stavebním a jiným záměrům tam, kde to není nezbytné.

Snažíme se vyvíjet tlak na to, aby obce využívaly svého práva a nařizovaly při kácení náhradní výsadbu nových stromů a keřů. V současnosti se věnujeme i případům kácení v okolí Pardubic, především v okolí silnic, železničních tratí a vodních toků.

Sdružení mělo na počátku roku 2014 dvanáct aktivních členů.

Sdružení je řízeno a reprezentováno čtyřčlenným výborem, který je zvolen vždy na jeden rok. 

Při naší činnosti aktivně spolupracujeme s jinými organizacemi. Naším nejbližším partnerem v ochraně zeleně v Pardubicích je občanské sdružení Zelená pro Pardubicko.

Registrační údaje: IČ 22770216, registrováno Ministerstvem vnitra ČR 13. 10. 2011 pod č.j. VS/1-1/86054/11-R

Stanovy sdružení: zde