Zelená pro Pardubicko

 

Motto: "Ochrana přírody a krajiny se člověku vyplatí"

Cíle činnosti:  ochrana přírody a krajiny dle § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v Pardubickém kraji

Akce: Spalovna nebezpečných odpadů v Rybitví, Plavební kanál Přelouč, Revitalizace Tyršových sadů, desítky řízení o kácení stromů rostoucích mimo les, park Na Špici, Přednádraží

rada sdružení: ing. Jan Linhart, Mgr. Lenka Günnerová,  Ladislav Moravec
revizor: Lic. Lada Škvrňáková

Sídlo: Bartoňova 831, 530 12 Pardubice
IČ: 226 65 641
registrováno dne 1.8.2007 MV ČR pod č.j.VS/1-1/68296/07-R
č.ú. 2405614309/0800

https://zelenapropardubicko.cz/