Fakta a zprávy

Žádost o dotaci, hodnocení projektu

12.05.2013 15:34
Regionální rada uveřejnila některé dokumenty týkající se projektu Revitalizace Tyršových sadů.   Žádost o dotaci Celkové způsobilé výdaje projektu činí 89,8 mil. Kč. V žádosti se uvádí: "Konečný rozsah prací byl mj. zvolen s ohledem na stav parku, finanční možnosti města i poptávku a...

Údržba parku bude stát přes 8 milionů ročně

04.05.2013 13:54
    Ještě před rokem město uvádělo, že náklady na provoz a údržbu parku budou kolem 5 milionů Kč ročně. S touto částkou byli seznámeni zastupitelé před hlasováním v lednu 2012. Občanská sdružení upozorňovala, že některé položky nejsou zahrnuté, a skutečná částka tak...

ÚOHS šetří zakázku na projekt Revitalizace Tyršových sadů

02.05.2013 15:00
    Úřad na ochranu hospodářské soutěže zahájil s městem Pardubice správní řízení, které se týká veřejné zakázky z roku 2010 na zhotovení studie a projektové dokumentace Revitalizace Tyršových sadů. Vítězem výběrového řízení byla firma New Visit, s. r. o. Podle...

Hodnocení projektu z roku 2012

23.03.2013 16:22
    V posledních dnech se opět zvedl zájem médií o problematiku evropských projektů v Pardubicích. Nepochybně je to v souvislosti s přiznáním primátorky města, že město nestihne dotace vyčerpat. Lokální politici se nyní zoufale snaží hledat viníka jinde, než...

Prohlášení o. s. Chráníme stromy

20.02.2013 15:47
Původně jsme neměli v úmyslu pokračovat v mediální polemice s pardubickou radnicí, nicméně některé poslední výroky politiků a především nespravedlivé osobní útoky na ing. Jiřího Svobodu, který se zabývá problémem Tyršových sadů z nás nejdéle, nás nutí reagovat na nepravdy, které...

Revitalizaci Malešického parku v Praze prošetřuje ÚOHS

03.02.2013 18:11
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) dne 25. ledna vyrozuměl o. s. Chráníme stromy, že zahájil šetření veřejné soutěže na revitalizaci Malešického parku v Praze. Projekt byl vybrán v rámci jednacího řízení bez uveřejnění, což má být výjimečný nástroj používaný jen za krajních a...

Brendl: Neskácíme ani jeden velký zdravý strom

27.01.2013 10:35
    "Neskácíme ani jeden velký zdravý strom. Nakonec jich padne zhruba sto poškozených či starých," řekl podle MF Dnes náměstek primátorky František Brendl.     Také projektant osobně loni v prosinci zastupitelům řekl, že ze 100 stromů určených ke skácení je...

Zastupitelé schválili vypsání výběrového řízení

27.01.2013 09:59
    Zastupitelé 22. 1. schválili vypsání výběrového řízení na rekonstrukci Tyršových sadů podle upraveného projektu. Přesněji, schválili odůvodnění veřejné zakázky s cenou 74,5 mil. Kč bez DPH. Pro hlasovalo 27 zastupitelů, proti 1, zdrželo se 6 a 3...

Dopis OS náměstku primátorky a zastupitelům

18.01.2013 20:04
Vážený pane náměstku, seznámili jsme se s upraveným projektem „Revitalizace Tyršových sadů“ a musíme konstatovat, že naše námitky proti němu trvají i nadále: - Upravený projekt počítá s téměř úplným vymýcením keřového patra a se zásadním snížením počtu jehličnanů v parku, a to již po...

Vodní plocha na louce u zámku v projektu zůstala

11.01.2013 17:05
    Rybník v projektu zůstal. Jen se přejmenoval na "otevřenou mokřadní plochu".     Veřejnost i zastupitelé byli zřejmě nepravdivě informováni, že zamýšlená vodní plocha na louce mezi zámkem a Příhrádkem byla z projektu...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>