Ostatní

Na Sukově třídě padly k zemi i zdravé javory

24.02.2015 22:00
Kvůli budoucí aleji platanůMF DNES, 24. 2. 2015   O víkendu zmizely ze Sukovy třídy nemocné javory, které ohrožovaly chodce i řidiče na rušné ulici. Spolu s nimi  ale dřevorubci pokáceli čtyři zdravé stromy, které zde město vysázelo teprve před několika lety.   Podle...

Kladrubský hřebčín se chystá skácet 370 stromů

11.02.2015 11:20
    Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem připravuje kácení 370 stromů. S takto rozsáhlým kácením nesouhlasí ochránci přírody. Projekt počítá s výsadbou 308 stromů.     Údaj vyplývá z projektu "Obnova zeleně vybraných oblastí v areálu Národního hřebčína"....

Rozhodnutí o aleji z Bohdanče do Neratova

14.02.2014 15:05
     Krajský úřad povolil v aleji z Bohdanče do Neratova skácet 26 stromů, tedy necelou třetinu z požadovaného počtu (88 ks). Přesněji řečeno, jedná se o výjimku pro chráněné druhy živočichů. Řízení o povolení ke kácení pokračuje.     S ohledem na výskyt...

Krajský úřad zastavil řízení o spalovně

07.11.2013 16:03
     Krajský úřad dne 6. 11. 2013 zastavil řízení o vydání integrovaného povolení na zařízení "Spalovna nebezpečných a ostatních odpadů" v Rybitví.       Rozhodnutí je odůvodněno tím, že žadatel (firma AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.) nedoplnil...

Revitalizace slepého ramene Labe

25.09.2013 16:55
     Povodí Labe plánuje revitalizovat a zprůtočnit slepé ramene Labe v Polabinách. Ve východní části bude ponecháno 60 m stávajícího mrtvého ramene (voda bude za tímto úsekem přiváděna potrubím z nadjezí Labe).     Za tímto...

Náhrdelník Chrudimky - nový projekt

25.09.2013 16:40
Město Pardubice má zpracovaný projekt revitalizace nábřeží Chrudimky. Projektovou dokumentaci pro zahájení územního řízení zpracoval Architektonický ateliér A91 v Hradci Králové.Náhrdelník Chrudimky - studie

Alej z Bohdanče do Neratova - kácení 70 stromů

17.08.2013 10:00
    Historická alej z Lázní Bohdanče k Neratovu (k bývalému koupališti) se má opět stát místem masivního kácení. Jedná se o stromy na obou březích Opatovického kanálu a podél silnice 3. třídy.     Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Státní podnik...