Přednádraží

Přednádraží - Silnice za lihovarem se stavět nebude

30.05.2013 18:37
    Ještě před pár měsíci považoval magistrát plánovanou silnici za lihovarem za "dopravně přínosnou stavbu". Nedávno tento názor přehodnotil s tím, že silnice je "špatná a zbytečná".     Silnice měla vést od křižovatky U Marka,...

Projekt Přednádraží by měl doznat velkých změn

02.05.2013 15:33
    Město chce upravit projekt Multimodální uzel veřejné dopravy, známý pod názvem Přednádraží.     Jednou ze změn je zrušení plánované silnice za autobusovým nádražím a lihovarem. Další významnou změnou je obousměrný provoz vozidel MHD před budovou...

Lípy u nádraží projekt nezdržují

21.03.2013 17:52
    Náměstek Koláček obviňuje občanské sdružení, že zdržuje opravu Přednádraží kvůli dvěma lípám. Přitom dobře ví, že výběrové řízení na stavební firmu zatím neskončilo, a práce tedy nemohou začít. Krajský úřad, který vyřizuje odvolání města na kácení lip, by měl...

U nádraží se podařilo zachovat 17 velkých stromů

29.01.2013 15:07
    Úřad městského obvodu Pardubice 1 vydal povolení ke kácení stromů a keřů pro přestavbu prostoru před nádražím.     Nepovolil skácení dvou lip, které požaduje zachovat občanské sdružení. Podle posudku AOPK se jedná o zdravé lípy s vysokou...

Stanovisko ke dvěma lípám u nádraží

20.12.2012 15:10
ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU – STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE I Odbor dopravy a životního prostředí U Divadla 828, 530 02 Pardubice   V Pardubicích dne 20. prosince 2012 Věc: Vyjádření ve věci správního řízení o povolení kácení dřevin v rámci projektu...

K jednání o zachování zeleně v prostoru Přednádraží

26.10.2012 15:12
    V tomto týdnu proběhla jednání mezi zástupci občanských sdružení, vedení města, vedení městského obvodu a projektanty ohledně možnosti zachování některých stromů a keřů v průběhu výstavby multimodálního uzlu – tedy v tzv. „projektu Přednádraží“. Je nutno...

O stromech u nádraží se bude jednat

05.10.2012 15:14
    Zastupitelé schválili finance na projekt Multimodální uzel veřejné dopravy (Přednádraží). Předpokládaná cena realizace projektu je 211,5 mil. Kč, z toho město zaplatí 63 milionů.     Předseda o. s. Chráníme stromy MUDr. Miroslav Seiner...

Před nádražím mají padnout všechny stromy

01.10.2012 15:15
    Podle projektu "Přednádraží" mají být vykácené všechny stromy před vlakovým nádražím, dále stromy v blízkosti pošty a celá lipová alej od nádraží ke křižovatce U Marka. Mnohé z nich by přitom mohly na místě zůstat i při realizaci projektu. Do řízení o povolení ke...