Park Na Špici

Na Špici probíhá kácení

19.02.2013 16:56
V parku Na Špici probíhá kácení asi 180 ks stromů. Podle znalce je naprostá většina z nich ve špatném stavu. Stromy určené ke skácení jsou označené tečkou, stromy určené k ořezání jsou označené křížem. Město na přípravě plánu kácení i výsadeb spolupracuje s občanským sdružením Chráníme...

Vyjádření k podkladům pro územní řízení

30.10.2012 17:25
Adresát: Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta   Vyjádření k podkladům pro územní řízení projektu revitalizace parku Na Špici Na základě Vaší žádosti při jednání k přípravě územního rozhodnutí tohoto projektu dne 15. 10. 2012 zasíláme za naše občanské sdružení slíbené...

Doporučení ekologa

29.10.2012 17:25
Magistrát zadal na jaře 2012 posouzení lokality Na Špici z ekologického hlediska. Posouzení je zde: Pardubice - lokalita Na Špici  

Občanské sdružení Čičák nesouhlasí se zadáním projektu

28.09.2012 10:53
    Občanské sdružení Čičák nesouhlasí se zadáním projektu revitalizace parku Na Špici. Zadání, které město s občany předem neprojednalo, směřuje ke společensko-sportovnímu využití území na úkor jeho přírodního charakteru. Realizace v navržené podobě by vedla k zániku...

Změny v projektu

18.05.2012 10:52
    Na základě připomínek odborné veřejnosti, občanských sdružení i jednotlivých občanů došlo v projektu Revitalizace parku Na Špici k těmto úpravám: západní část Čičáku bude ponechána bez zásahu (hnízdiště ptactva) vodní hladina jezírka zůstane jako volná...

Články v novinách

28.03.2012 15:36
28.3.2012 Tisková zpráva magistrátu Město upraví projekt Revitalizace parku Na Špici   23.3.2012 Projekt revitalizace parku Na Špici má spoustu nedostatků (deník.cz)   3.2.2012 I park Na Špici obsahuje několik kontroverzních bodů (deník.cz) Také v tomto článku je počet stromů uveden...

Inspekce zjistila pochybení

26.03.2012 15:39
Česká inspekce životního prostředí zjistila, že při kácení Na Špici v lednu 2012 došlo k porušení zákona a zahájila s městem správní řízení. Podle tiskové zprávy magistrátu se kácení aktivně účasnili příslušníci městské policie. Tisková zpráva magistrátu: Do parku Na Špici nastoupí...

Občané mohli podávat připomínky 5 dní

18.02.2012 18:04
Magistrát vydal 10. února tiskovou zprávu, že občané mohou podávat připomínky a námitky k projektu do 15. února. https://parknaspici.pardubice.eu/zpravy/tiskova-zprava.html Na stránce magistrátu věnované revitalizaci parku byla tato zpráva vyvěšena teprve 13. února, jak se můžete...

V lednu se na Špici kácelo, podívejte se

08.02.2012 15:44
V týdnu od 23. ledna se na Špici kácelo. Podle tiskové zprávy magistrátu se mělo jednat o "běžnou údržbu zeleně". Jako již tradičně se psalo, že budou odstraněny "náletové dřeviny". Některé z těchto náletových dřevin však měly průměr kmene větší než 30 cm. Náměstek primátorky...

U Čičáku se plánují velké změny

02.02.2012 15:02
    Radnice představila projekt Revitalizace parku Na Špici.     V plánu je například obnova a budování sportovišť ve východní části parku nebo vybudování lávky přes Chrudimku. Velké změny se mají dotknout také Čičáku:   Na východním břehu...
1 | 2 >>